Thêm bước tuyển dụng vào quy trình

Để thêm bước vào quy trình tuyển dụng, trước tiên bạn cần:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Chọn Không gian làm việc bạn muốn Thêm bước tuyển dụng vào quy trình

Bước 3: Từ thanh menu bên trái màn hình, tìm và nhấn vào mục Quy trình tuyển dụng

Bước 5: Tại màn hình này, nhấn vào Thêm bước. Bạn cũng có thể chỉnh sửa Tên quy trình tuyển dụng nếu muốn.

Bước 6: Lựa chọn hoặc tạo mới bước tuyển dụng phù hợp với quy trình của Doanh nghiệp

Cách 1: Thêm bước bằng cách tích vào các lựa chọn sẵn có

Cách 2:

Thêm mới bước tuyển dụng ngoài các lựa chọn sẵn có

(1) Từ màn hình Thêm bước, nhấn Tạo bước

(2) Tiếp theo, nhập đầy đủ thông tin của bước tuyển dụng mới

(3) Sau đó, nhấn Lưu để thêm mới bước tuyển dụng

(4) Để thêm bước vào quy trình tuyển dụng, bạn tích vào lựa chọn vừa tạo

Bước 8: Nhấn Thêm

Bước 9: Nhấn Lưu để hoàn tất quá trình

Last updated