Tạo tài khoản

Để bắt đầu quản lý hoạt động tuyển dụng với iVIEC for Business, bạn cần một tài khoản nhà tuyển dụng.

Cách 1: Đăng ký bằng Email

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://iviec.vn/auth/register

Bước 2: Chọn Đăng ký bằng Email

Bước 3: Điền các thông tin theo yêu cầu

Bước 4: Nhấn vào nút Hoàn tất

Bước 5: Kiểm tra email và làm theo hướng dẫn để kích hoạt tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Cách 2: Đăng ký bằng các tài khoản khác

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://iviec.vn/auth/register

Bước 2: Chọn đăng ký bằng Google hoặc LinkedIn hoặc Facebook hoặc Office 365

Bước 3: Điền các thông tin theo yêu cầu

Bước 4: Nhấn vào nút Tiếp theo

Last updated