Xóa bước tuyển dụng

Xoá bước tuyển dụng

Để xoá bước tuyển dụng, bạn tiến hành theo các thao tác sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Chọn Không gian làm việc bạn muốn Xoá bước tuyển dụng

Bước 3: Từ thanh menu bên trái màn hình, tìm và nhấn vào mục Quy trình tuyển dụng

Bước 4: Nhấn vào Danh sách bước tuyển dụng

Bước 6: Nhấn Xoá để hoàn tất quá trình

Lưu ý:

Trong trường hợp bạn muốn chỉnh sửa bước tuyển dụng, bạn thao tác tương tự các bước trên. Tại bước 6, thay vì chọn Xoá nhiệm vụ, bạn chọn Chỉnh sửa và nhập các thông tin muốn thay đổi.

Last updated