Thêm thẻ kỹ năng

Để tạo thẻ kỹ năng, bạn thao tác theo các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Lựa chọn Không gian làm việc bạn muốn Thêm thẻ kỹ năng

Bước 3: Tại thanh menu bên trái, tìm và nhấn vào mục Quản lý thẻ

Bước 4: Tại màn hình Quản lý thẻ, nhấn Thẻ kỹ năng

Bước 5: Tại màn hình Thẻ kỹ năng, nhấn Thêm thẻ

Bước 6: Nhập các thông tin của thẻ kỹ năng muốn tạo

Bước 7: Nhấn Lưu để hoàn tất

Last updated