Xem chi tiết Mẫu đánh giá

Trong trường hợp muốn Xem chi tiết Mẫu đánh giá bạn tiến hành theo các thao tác sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Lựa chọn Không gian làm việc bạn muốn Xoá Mẫu đánh giá

Bước 3: Tại thanh menu bên trái, tìm và nhấn vào mục Mẫu đánh giá

Cách 1: Tại màn hình đánh giá , nhấn vào mẫu đánh giá bạn muốn xem

Tại đây, bạn cũng có thể Tạo bản sao, Chỉnh sửa hoặc Xoá Mãu đánh giá.

Tại đây, bạn cũng có thể Tạo bản sao, Chỉnh sửa hoặc Xoá Mãu đánh giá.

Last updated