Tạo đánh giá từ mẫu có sẵn

Hiện tại, Kho tài nguyên của iVIEC có sẵn mẫu đánh giá Bạn có thể sử dụng hoặc tuỳ chỉnh để phù hợp với công ty của mình. Để tạo đánh giá từ mẫu có sẵn, bạo thac tác theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Lựa chọn Không gian làm việc bạn muốn Tạo đánh giá từ mẫu có sẵn

Bước 3: Tại thanh menu bên trái, tìm và nhấn vào mục Mẫu đánh giá

Bước 4: Tại màn hình Mẫu đánh giá, nhấn Tạo mới

Bước 5: Tại màn hình Tạo mới mẫu đánh giá, nhấn Sao chép mẫu đánh giá mặc định iVIEC

Bước 6: Điều chỉnh các nội dung trong mẫu đánh giá phù hợp với vị trí cần tuyển

Bước 8: Nhấn Lưu mẫu để hoàn tất

Last updated