Tạo chính sách công ty

Để tạo chính sách công ty, bạn thao tác theo các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Lựa chọn Không gian làm việc bạn muốn Tạo chính sách công ty

Bước 3: Tại thanh menu bên trái, tìm và nhấn vào mục Mô tả công việc

Bước 4: Tại màn hình mô tả công việc, nhấn Chính sách công ty

Bước 5: Nhấn Thêm mới

Bước 6: Nhập các thông tin cần thiết của chính sách công ty

Bước 7: Nhấn Lưu để hoàn tất

Last updated