Hướng dẫn sử dụng tài liệu

Trung tâm trợ giúp (Help Center) là trang nội dung cung cấp cho Nhà tuyển dụng những thông tin hoặc hướng dẫn cần thiết để sử dụng iVIEC for Business.

Trang này được chia thành các mục lớn, bao gồm:

 1. Cách sử dụng: Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng từng tính năng trên iVIEC for Business.

 2. Tài liệu bổ ích: Cung cấp các tài liệu giúp Nhà tuyển dụng triển khai tuyển dụng hiệu quả hơn, như:

 • Phương pháp Quản lý nghiệp vụ tuyển dụng

 • Phương pháp Quản lý thành viên

 • Cách tìm kiếm Ứng viên tiềm năng

 • Tìm kiếm thông tin

Để tìm thông tin trong trang tài liệu, Nhà tuyển dụng có thể sử dụng các cách sau:

Danh sách các bài viết

Danh sách các bài viết được chia về các mục lớn, hiển thị ở bên trái đối với màn hình máy tính / máy tính bảng và phía cuối mỗi bài viết với màn hình điện thoại di động.

Tìm kiếm nội dung

Các bài viết hướng dẫn trong tài liệu được viết chi tiết cho từng tính năng hiện có trên iVIEC for Business. Nhà tuyển dụng có thể tìm kiếm tài liệu / nội dung hướng dẫn theo đúng từ khóa về tên tính năng.

Không tìm thấy tài liệu

Trong quá trình xây dựng trang tài liệu này, có thể chúng tôi đã bỏ lỡ một vài chi tiết hiện có trên sản phẩm, dẫn đến việc Nhà tuyển dụng không tìm thấy tài liệu liên quan. Nếu không tìm thấy tài liệu mình cần, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của iVIEC theo các hình thức sau:

 • Gửi email đến địa chỉ: contact@iviec.vn

 • Gọi điện đến số hotline: (+84) 987 183 803

 • Trò chuyện trực tiếp với chatbot trên trang web của iVIEC

Lưu ý:

 • Trung tâm trợ giúp (Help Center) sẽ được cập nhật thường xuyên để cập nhật các tính năng mới của iVIEC for Business.

 • Nhà tuyển dụng có thể đánh giá các bài viết trong trang tài liệu để giúp iVIEC cải thiện chất lượng nội dung.

Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp Nhà tuyển dụng sử dụng iVIEC for Business hiệu quả hơn.

Đội ngũ phát triển iVIEC for Business.

Last updated