Báo cáo và phân tích

Hệ thống báo cáo và phân tích sẽ giúp cán bộ tuyển dụng biết được chính xác số lượng hồ sơ qua từng vòng từ vòng nhận hồ sơ đến đi làm. Đồng thời cũng đo lường hiệu quả theo từng nguồn mà doanh nghiệp đang sử dụng. Qua các chỉ số đó, cán bộ tuyển dụng sẽ có cơ sở để đề ra những chiến lược thu hút nhân tài tiếp theo.

Xem báo cáo hiệu quả tuyển dụng

Last updated