Thêm vai trò và phân quyền

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Chọn Không gian làm việc bạn muốn Thêm vai trò và phân quyền

Bước 3: Nhấn vào mục Quản lý thành viên

Bước 5: Tại màn hình Vai trò và phân quyền, nhấn vào nút Thêm vai trò

Bước 6: Đặt tên vai trò mớiphân quyền cho vai trò này trong Không gian làm việc

Bước 7: Nhấn vào Lưu để hoàn tất

Lưu ý: Các thành viên sẽ chỉ được xem và sử dụng tính năng được phân quyền.

Last updated