Thêm ứng viên vào Kho ứng viên

Để thêm hồ sơ ứng viên vào Kho ứng viên (Talent pool), bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn và lựa chọn Không gian làm việc

Bước 2: Tìm đến mục Kho ứng viên

Bước 3: Tại màn hình Kho ứng viên, nhấn Tạo ứng viên

Bước 4: Lựa chọn hình thức bạn muốn Tạo ứng viên

Hiện tại trên hệ thống, chúng tôi cung cấp 3 phương thức Tạo ứng viên để nhà tuyển dụng có thể linh hoạt sử dụng theo nhu cầu theo từng thời điểm.

Cách 1: Tạo nhanh từng ứng viên trong Kho ứng viên

Bước 1: Chọn phương thức Tạo nhanh

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ứng viên theo yêu cầu

Bước 3: Chọn Tạo mới để hoàn tất thao tác.

Cách 2: Import file Excel để nhập hàng loạt ứng viên vào Kho ứng viên

Bước 1: Chọn phương thức Import Excel

Bước 2: Tại đây bạn tải file mẫu Excel về và chuẩn hóa dữ liệu theo file mẫu nhé.

Lưu ý:

  • Cần chuẩn hóa dữ liệu theo file mẫu, không tùy chỉnh thêm/bớt cột. Thông tin nào không có - có thể bỏ trống ô/cột đó.

  • Tất cả dữ liệu cần ở dạng text hoặc general.

Bước 3: Sau khi hoàn thiện xong dữ liệu, bạn quay lại màn hình Import Excel, chọn File tương ứng hoặc Kéo thả file từ thiết bị để hoàn tất thao tác import dữ liệu.

Cách 3: Scan CV

Bước 1: Chọn phương thức Scan CV

Bước 2: Chọn File CV tương ứng hoặc Kéo thả file CV từ thiết bị để hệ thống Scan CV

Bước 3: Nhấn Tiếp tục để chuyển sang thao tác Scan CV.

Bước 4: Nhấn Xong để hoàn tất thao tác import dữ liệu.

Last updated