Quản lý kho ứng viên

Cũng như dữ liệu khách hàng, dữ liệu ứng viên là tài sản quý giá của doanh nghiệp. Tính năng Quản lý kho ứng viên sẽ giúp Doanh nghiệp và cán bộ tuyển dụng quản lý kho dữ liệu ứng viên của mình một cách đầy đủ, có tính hệ thống và không bị mất mát.

Đồng thời cán bộ tuyển dụng không phải mất hàng giờ đồng hồ để kiểm tra lại Talent Pool của mình mỗi tháng, và có thêm thông tin để “Nuôi dưỡng” ứng viên liên tục, không bị bỏ sót ứng viên tiềm năng.

Các thao tác cán bộ tuyển dụng có thể thực hiện trên hệ thống iVIEC để quản lý kho ứng viên của mình gồm:

Thêm ứng viên vào Kho ứng viênTrích xuất ứng viên ra file Excel trong kho ứng viênTìm kiếm thông tin ứng viên trong Kho ứng viênXem chi tiết thông tin ứng viên trong Kho ứng viênTải xuống CV trong Kho ứng viênKhai thác ứng viên cho tin tuyển dụng hoặc yêu cầu tuyển dụngThêm đồng phụ trách trong Kho ứng viênChia sẻ ứng viên trong Kho ứng viên

Last updated