Tôi không nhận được email từ hệ thống?

Trường hợp nhà tuyển dụng không nhận được email từ hệ thống của chúng tôi, vui lòng kiểm tra hòm thư Junk mail, để tránh trường hợp thư bị nhận định là thư rác và không được ghi nhận vào hộp thư đến.

Ngoài ra, doanh nghiệp của bạn có thể đang sử dụng tính năng chặn email từ một số nhà cung cấp lạ. Do đó hãy liên hệ với bộ phần IT của doanh nghiệp, để được hỗ trợ gỡ bỏ tính năng chặn email từ hệ thống của chúng tôi.

Last updated