Sửa thẻ kỹ năng

Khi thẻ kỹ năng đã được gắn cho ứng viên thì cán bộ tuyển dụng sẽ không thể xoá thẻ. Thay vào đó, cán bộ có thể tiến hành Sửa thẻ.

Các thao tác sửa thẻ như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Lựa chọn Không gian làm việc bạn muốn Sửa thẻ kỹ năng

Bước 3: Tại thanh menu bên trái, tìm và nhấn vào mục Quản lý thẻ

Bước 4: Tại màn hình Quản lý thẻ, nhấn Thẻ kỹ năng

Cách 1:

Bước 1: Nhấn vào thẻ kỹ năng cần sửa

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết của thẻ

Bước 3: Nhấn Lưu thay đổi

Bước 4: Nhấn Xác nhận sửa để hoàn tất quá trình

Cách 2:

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết của thẻ

Bước 3: Nhấn Lưu thay đổi

Bước 4: Nhấn Xác nhận sửa để hoàn tất quá trình

Last updated