Tìm kiếm thành viên

Để tìm kiếm thành viên trong Không gian làm việc, bạn tiến hành theo các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Lựa chọn Không gian làm việc bạn muốn Tìm kiếm thành viên

Bước 3: Nhấn vào mục Quản lý thành viên

Bước 4: Tại màn hình Quản lý thành viên, nhấn Danh sách thành viên

Bước 5: Tại màn hình Danh sách thành viên, bạn có thể:

  1. Tìm kiếm bằng cách Nhập từ khoá tại thanh tìm kiếm

  1. Tìm kiếm theo Vai trò

  1. Tìm kiếm theo Nhóm thành viên

Last updated