Xoá mô tả công việc

Để xoá mô tả công việc, bạn tiến hành theo các thao tác sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Lựa chọn Không gian làm việc bạn muốn Xoá mô tả công việc

Bước 3: Tại thanh menu bên trái, tìm và nhấn vào mục Mô tả công việc

Bước 6: Nhấn Xoá để hoàn tất quá trình

Last updated