Quên mật khẩu

Bước 1: Truy cập vào https://iviec.vn/auth/login chọn Quên mật khẩu

Bước 2: Nhập email mà bạn sử dụng để đăng ký tài khoản

Bước 3: Nhấn vào Tiếp tục

Bước 4: Kiểm tra email và làm theo hướng dẫn để hoàn tất

Last updated