Xoá Mẫu đánh giá

Trong trường hợp muốn Xoá mẫu đánh giá bạn tiến hành theo các thao tác sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Lựa chọn Không gian làm việc bạn muốn Xoá Mẫu đánh giá

Bước 3: Tại thanh menu bên trái, tìm và nhấn vào mục Mẫu đánh giá

Cách 1

Bước 2: Nhấn vào Xoá ngay để hoàn tất quá trình

Cách 2

Bước 2: Nhấn vào Xoá ngay để hoàn tất quá trình

Last updated