Thiết lập tài khoản

Đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng của bạn. Từ thanh menu bên phải màn hình, tìm đến mục Thông tin tài khoản.

Dưới đây là những thông tin bạn có thể thiết lập cho tài khoản của mình:

Đổi mật khẩu

Last updated