Tạo Email từ mẫu có sẵn

Hiện tại, Kho tài nguyên của iVIEC có sẵn các mẫu email gửi đến ứng viên. Bạn có thể sử dụng hoặc tuỳ chỉnh để phù hợp với công ty của mình. Để tạo Email từ mẫu có sẵn, bạo thac tác theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Lựa chọn Không gian làm việc bạn muốn Tạo Email từ mẫu có sẵn

Bước 3: Tại thanh menu bên trái, tìm và nhấn vào mục Mẫu Email

Bước 4: Tại màn hình mẫu Email, nhấn Tạo mới

Bước 5: Tại màn hình Tạo mới email, nhấn Sử dụng mẫu có sẵn

Bước 6: Lựa chọn mẫu có sẵn phù hợp với nội dung email bạn muốn tạo

Bước 7: Điều chỉnh các nội dung trong Email phù hợp với thông tin doanh nghiệp của bạn

Bước 8: Nhấn Lưu mẫu để hoàn tất

Last updated