Gắn thẻ ứng viên

Để gắn thẻ ứng viên trong kho ứng viên, bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Tại màn hình chi tiết thông tin ứng viên, tìm đến mục Thông tin chung, nhấn Chỉnh sửa

Bước 2: Chọn chỉnh sửa thủ công

Bước 3: Gắn thẻ tương ứng với ứng viên

Thao tác gắn thẻ kỹ năng, bạn tiến hành tương tự:

Last updated