Chỉnh sửa mẫu Email

Trong trường hợp muốn Chỉnh sửa mẫu Email, bạn tiến hành theo các thao tác sau:

Cách 1:

Bước 1: Đăng nhập vào Tài khoản nhà tuyển dụng của bạn

Bước 2: Lựa chọn Không gian làm việc bạn muốn Chỉnh sửa mẫu Email

Bước 3: Tại thanh menu bên trái, tìm và nhấn vào mục Mẫu Email

Bước 5: Nhập các thông tin bạn muốn thay đổi

Bước 7: Nhấn Lưu mẫu để hoàn tất

Cách 2:

Bạn cũng có thể Chỉnh sửa mẫu Email tại màn hình Xem chi tiết Email.

Bước 1: Tại màn hình chi tiết Email, nhấn Chỉnh sửa

Bước 2: Nhập các thông tin bạn muốn thay đổi

Bước 3: Nhấn Lưu mẫu để hoàn tất

Last updated